background image

Aeshnoidea

Lichaam torpodevormig.
Sprieten 6- of 7-ledig.
Ogen groot.
Sprieten 4-ledig.
Ogen kleiner.
Kop 3-hoekig.
Aeshnidae Gomphidae

© Goyatlah 2010