background image

Aeshna 5

Cerci > 65% van de paraprocten. Cerci < 60 % van de paraprocten.
Aeshna subarctica elisabethae - Noordse Glazenmaker Aeshna juncea - Venglazenmaker

© Goyatlah 2010