background image

Aeshna 3

Cerci > 50% van de paraprocten.
(bij twijfel rechterkolom nemen!)

Cerci = 50 % van de paraprocten.

Zijstekels op S6 vaak afwezig of rudimentair.

Zijstekels op S6 altijd duidelijk aanwezig.
Aeshna 4 Aeshna 6

© Goyatlah 2010